उपस्थिती समन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को  नीति, बजेट तथा कार्येक्रम निर्माणको लागि बारेकोट गाउँपालिका श्रोतअनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको आयोजनामा सुझाव संग्कल्न तथा छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको हुदा मिति २०७५/३/७ गते समय बिहान १० बजे बारेकोट गाउँपालिकाको कार्यलय लिम्सा जाजरकोटमा यस गाउँपालिका सम्पूर्ण जनापर्तिनिधिहरु, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि , बुद्धिजिबी शिछेक महासंघ, गैसस प्रतिनिधि, वन उपभोक्ता, पूर्व गा.वि.स अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नागरिक समाज पत्रकार ,लछित समूह साथै यस गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सरोकारवाला वेक्ती, समूह, सरकारी सघ सस्थाका प्रमुख पर्तिनिधीहरुलाई उपस्थिति भइ दिनु हुन अनुरोध छ