FAQs Complain Problems

विश्वखाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा वितरण गरिने नगदमा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रममा छनौट हुनुभएका लाभग्राहीहरुको सूची ।

भुकम्प पिडितहरुलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा नगदमा आधारित खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत रु १५००० प्राप्त गर्ने प्रति लाभग्राहीहरुको सूची
तस्विर: