FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक चैत्र मसान्त्र सम्मको खर्चको प्रतिवेदन २०८०/०८१ Monday, May 20, 2024 - 16:25 PDF icon २०८०-०८१ चैत्र सम्मको खर्चको फाँटवारी कोलेनिका पठाइएको पत्र.pdf
आ. व. ०७९/०८० को प्रथम चौमासिक कार्तिक मसान्त सम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन २०७९/०८० Friday, January 6, 2023 - 20:27 PDF icon आ. व. ०७९०८० को प्रथम चौमासिक कार्तिक मसान्त सम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन
आ. व. २०७८-०७९ को तेस्रो चौमासिक असार महिना सम्मको सम्पूर्ण खर्चको प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ Friday, January 6, 2023 - 19:48 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा अन्तिम चौमासिक अषाढ मसान्त सम्म भएको सम्पूर्ण खर्चको प्रगति विवरण
आ. व. २०७८-०७९ को दोस्रो चौमासिक फाल्गुन महिना सम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ Friday, January 6, 2023 - 19:44 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा दोस्रो चौमासिक फाल्गुन मसान्त सम्म भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण
आ. व. २०७८-०७९ को प्रथम चौमासिक कार्तिक महिना सम्मको प्रगति प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ Friday, January 6, 2023 - 19:39 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पहिलो चौमासिक कार्तिक मसान्त सम्म भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण