FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ दोस्रो त्रैमासिक सा.सु. भत्ता प्राप्तगर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०८०/०८१ Tuesday, January 23, 2024 - 15:21 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ प्रथम त्रैमासिक सा.सु. भत्ता प्राप्तगर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०८०/०८१ Tuesday, January 23, 2024 - 15:12 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको जम्मा संख्या २०८०/०८१ Wednesday, November 29, 2023 - 15:15
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण चौथो त्रैमासिक २०७९/०८० Monday, December 26, 2022 - 17:45 PDF icon ४ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण चौथो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण तेस्रो त्रैमासिक २०७९/०८० Monday, December 26, 2022 - 17:44 PDF icon ३ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण तेस्रो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण दोस्रो त्रैमासिक २०७९/०८० Monday, December 26, 2022 - 17:35 PDF icon २ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण दोस्रो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण पहिलो त्रैमासिक २०७९/०८० Monday, December 26, 2022 - 17:33 PDF icon १ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण पहिलो त्रैमासिक.pdf