FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
महेन्द्र बहादुर शाह अध्यक्ष shahamahendra08@gmail.com 9851167807
ओमा शाही उपाध्यक्ष ९७५८००३०७९
श्री देउमा बुढा कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १ 9748914478
कर्ने कामि वडा अध्यक्ष वडा न. २ ९७४८१०७६७२
मानबहादुर शाही वडा अध्यक्ष वडा न. ३ 9748025782
द्वारिकाप्रसाद बुढामगर वडा अध्यक्ष वडा न. १ ९७४८०४६९६१
सिर्जना बस्नेत वडा अध्यक्ष वडा न. ४ ९७४८०६२४२७०
अजबिर सिहं वडा अध्यक्ष वडा न. ५ ९७४६७२९५४२
तीले महतारा वडा अध्यक्ष वडा न. ६ ९७४८०६४३५६
बसन्त शाही वडा अध्यक्ष वडा न. ७ ९७४१५२२२१०
लाल भक्त सिहं वडा अध्यक्ष वडा न. ८ ९७४८९०२४०९
शसिराम गौतम वडा अध्यक्ष वडा न. ९ ९७४६०६८१४५
श्री मैसरी नेपाली वडा सदस्य वडा नं. १ ९७४८०७८९१०
श्री बिर्ख बहादुर नेपाली वडा सदस्य वडा न. १ ९७४८९२५१७३