बारेकोट गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट जिल्लाको उत्तर पूर्वमा रहेको गाउँपालिका हो । स्थानीय जीवनशैली, परम्परागत संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत-साधन, पर्यटनको प्रचुर संभावना, जल तथा जडिबुटीको पर्याप्तता यस स्थानीय तहको मुख्य विशेषता हो । 

Pages